Russian Hockey Jerseys

Pro Russian Hockey Jerseys

 
Mechel Chelyabinsk 2006
Mechel Chelyabinsk
Team Mechel Chelyabinsk
Year 2006
Price $74.99
Notable players that have played for Mechel Chelyabinsk
Sergei Gomolyako Igor Varitsky Valery Karpov Leo Stefan
Ravil Gusmanov Oleg Znarok Danis Zaripov